ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«Վիրտուոզ» խորհրդատվական ընկերությունը
հիմնադրվել է 2018 թվականին:

Հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից ընկերությունը մատուցում է հաշվապահական, իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններ, որոնցում գլխավորապես կարևորվում է մատուցվող ծառայությունների որակական գերազանցությունը` առավել ևս ստեղծագործական-մտավոր աշխատանքի շրջանակներում:Իր գործունեության արդյունքում ընկերությունը լայն ճանաչում է ձեռք բերել, ինչին հատկապես նպաստել են մատուցվող ծառայությունների որակը, ընդգրկված անձնակազմի բարձր որակավորումը, գործընկերների հանդեպ հոգատար վերաբերմունքը և գործընկերների վստահությանն արժանացող մոտեցումները:


Ընկերությունը նախանձախնդիր է ինտելեկտուալ, երիտասարդ, բայց փորձառու, ինչպես նաև ժամանակակից գրասենյակի համբավ կերտելու և կերտված համբավին լավագույնս համապատասխանելու հարցում. այդ գաղափարախոսությունը կրում է ընկերության ողջ աշխատակազմը:


Ընկերությունում գործում են աութսորսինգային ծառայություններ մատուցող 2 ստորաբաժանումներ` հաշվապահական / հարկային ստորաբաժանումը և

իրավաբանական / փաստաբանական ստորաբաժանումը, որոնք սերտորեն համագործակցում են միմյանց հետ այդպիսով նպաստելով երկու ստորաբաժանումների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի շարունակական կատարելագործմանը:


Ընկերությունը մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում նորմատիվ իրավական ակտերի դրույթներն իրավասու մարմինների կողմից մեկնաբանվելու ու պարզաբանվելու հարցերում, ինչպես նաև նախաձեռնում է բազում օրենսդրական առաջարկներ, ինչը ևս ապահովում և ամրապնդում է կոմպետենտ գրասենյակի համբավը:


«Վիրտուոզ» խորհրդատվական ընկերությունը վստահելի և խոստումնալից գործընկեր է Ձեզ համար:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
+374 11 40 04 77, + 374 91 04 44 24, + 374 91 98 88 96
admin@virtuous.am
0025 ՀՀ, քաղաք Երևան, Չարենց 58-1

Copyright © 2018-2023 Virtuous Consulting Company. All rights reserved