Իրավաբանական /Փաստաբանական Ծառայություններ

  • Կազմակերպությունների գրանցում, ընթացիկ իրավաբանական սպասարկում, լուծարում։
  • Քաղաքացիական և վարչական գործերով խորհրդատվություն, դատական ներկայացուցչություն։
  • Հայաստանում քաղաքացիություն կամ կացության կարգավիճակ ստանալու հարցերով իրավաբանական ուղեկցում։
  • Պայմանագրերի, իրավական ակտերի և այլ փաստաթղթերի կազմում։
  • Սնանկության գործերով խորհրդատվություն և դատական ներկայացուցչություն։
  • Օրենքների և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ լիազոր մարմիններից գրավոր դիրքորոշում ստանալու դիմումների կազմում։
ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
+374 11 40 04 77, + 374 91 04 44 24, + 374 91 98 88 96
admin@virtuous.am
0025 ՀՀ, քաղաք Երևան, Չարենց 58-1

Copyright © 2018-2023 Virtuous Consulting Company. All rights reserved