Հաշվապահական և իրավաբանական ծառայություններ
Ծանոթանալ ամբողջական ցանկին

  Մեր մասին

 

  «Վիրտուոզ» խորհրդատվական ընկերությունը հիմնադրվել է 2018 թվականին:
Հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից ընկերությունը մատուցել է հաշվապահական և իրավաբանական ծառայություններ, որոնցում հատկապես և գլխավորապես կարևորվել ու կարևորվում է մատուցվող ծառայությունների որակական գերազանցությունը` առավել ևս ստեղծագործական-մտավոր աշխատանքի շրջանակներում:
Իր գործունեության ընթացքում ընկերությունը լայն ճանաչում է ձեռք բերել, ինչին զգալիորեն նպաստում են ինչպես մատուցվող ծառայությունների որակն ու գործընկերների գոհունակությունը, այնպես էլ` արդյունավետ մարկետինգային քաղաքականությունը հատկապես սոցիալական ցանցերում:
Ընկերությունը նախանձախնդիր է ինտելեկտուալ, երիտասարդ ու ժամանակակից գրասենյակի համբավ կերտելու և կերտված համբավին լավագույնս համապատասխանելու հարցում. այդ գաղափարախոսությունը կրում է ընկերության ողջ աշխատակազմը:
Ընկերությունում ներկայումս գործում են 2 ստորաբաժանումներ` հաշվապահական և հարկային ստորաբաժանումը, ինչպես նաև իրավաբանական ստորաբաժանումը, որոնք սերտորեն համագործակցում են միմյանց հետ, բարձրացնում ու քննարկման առարկա են դարձնում միմյանց ոլորտներին վերաբերող տարաբնույթ հարցեր` այդպիսով նպաստելով նաև երկու ստորաբաժանումների կողմից թե միասնաբար և թե առանձին մատուցվող ծառայությունների որակի շարունակական կատարելագործմանը:
Հատկանշական է այն փաստը նաև, որ ընկերությունը մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում նորմատիվ իրավական ակտերի դրույթների մեկնաբանման ու պարզաբանման վերաբերյալ պետական մարմիններին հղվող դիմումների, ինչպես նաև օրենսդրական դաշտի կատարելագործման նպատակով մշակվող և համապատասխան գերատեսչություններին ներկայացվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի ասպեկտում, ինչը ևս ապահովում է կոմպետենտ գրասենյակի արդարացված համբավը:
Այսպիսով, «Վիրտուոզ» խորհրդատվական ընկերությունը վստահելի և խոստումնալից գործընկեր է Ձեզ համար:

Հաշվապահական և Ֆինանսական

Ծառայություններ

Իրավաբանական

0 +
Վստահում են մեզ
0 +
Տարվա փորձ
0 +
Սպասարկվող ոլորտներ
0 +
Օրենսդրական նախաձեռնություններ
0 % +
Գործընկերների աճ վերջին մեկ տարում

Մեր հիմնադիրները

Համլետ Դանիելյան

հիմնադիր, տնօրեն

Միքայել Դանիելյան

հիմնադիր, իրավաբանական բաժնի ղեկավար

Մեր թիմը

Մեզ վստահում են

Համլետ Դանիելյան

  Համլետ Դանիելյանն ունի 7 տարվա անընդմեջ աշխատանքային փորձ հաշվապահության և հարկային խորհրդատվության ոլորտում: Ներկայումս հանդիսանում է Վիրտուոզ խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր տնօրենը: Ընկերությունը, հիմնադրվելով 2018 թվականին, կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է գրավել իր դիրքը հաշվապահական, հարկային և իրավաբանական խորհրդատվության հագեցած շուկայում:
Կարճ ժամանակ աշխատելով նաև նույն ոլորտը կարգավորող պետական մարմնում` Համլետ Դանիելյանը տիրապետում է բազմապրոֆիլ գիտելիքների, որոնց օգնությամբ ինքը և իր թիմը կարողանում են արդյունավետ խորհրդատվություն տրամադրել և պլանավորում կատարել տարբեր ոլորտներում գործող կազմակերպությունների համար:
Զանազան ոլորտների հետ աշխատելու փաստի շնորհիվ Համլետ Դանիելյանը ձեռք է բերել գիտելիքներ ոչ միայն տարբեր բիզնես ոլորտների ֆինանսական, այլև բիզնես պրոցեսների նրբությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Իր ընկերության աշխատանքի կառավարման հարցում նա մշտապես կարևորում է երիտասարդներին հնարավորություն տալու և գիտելիքներով զինելու նշանակությունը, ինչի ապացույցն է ընկերության աշխատակիցների բավականին երիտասարդ միջին տարիքը:
Համլետ Դանիելյանն ավարտել է Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարման ֆակուլտետը, ինչպես նաև ունի Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Բիզնես կառավարման մագիստրոսի (MBA) կոչում` ֆինանսների և հաշվապահության ուղղվածությամբ:
Լինելով երիտասարդ կոլեկտիվի կազմակերպիչ` Համլետ Դանիելյանը մշտապես պատրաստ է կիսվել ոլորտի նորեկների հետ իր փորձով և աջակցել նրանց առաջին մասնագիտական քայլերում` օգնելով մասնագիտական խորհրդատվությամբ:

Միքայել Դանիելյան

  Միքայել Դանիելյանն ունի 7 տարվա անընդմեջ աշխատանքային փորձ իրավաբանական ծառայությունների ոլորտում: ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ է, փաստաբան (թիվ 2866 արտոնագիր): Հանդիսանում է «Վիրտուոզ» խորհրդատվական ընկերության համահիմնադիրը և իրավաբանական բաժնի ղեկավարը:
Մասնագիտացած լինելով վարչական, սնանկության, քաղաքացիական և աշխատանքային իրավունքի ոլորտներում` Միքայել Դանիելյանը տարիներ շարունակ իրավաբանական ծառայություններ է մատուցում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց` ապահովելով նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը ինչպես անմիջականորեն` այլ անձանց հետ մասնավոր հարաբերություններում, այնպես էլ վարչական և դատական վարույթների շրջանակներում:
Միքայել Դանիելյանն ավարտել է Երևանի Պետական համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետը` ստանալով իրավագիտության բակալավրի կոչում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոցը` ստանալով փաստաբանական գործունեության արտոնագիր:
Հեղինակ է ավելի քան 40 օրենսդրական առաջարկների և նախագծերի: